با توجه به نحوه تولید آلومینا از بوکسیت که عمدتا به روش بایر انجام می‌شود، علاوه بر بوکسیت که اصلی‌ترین ماده اولیه تولید آلومینا است، انرژی و سود سوزآور نیز در تعیین قیمت تمام‌شده این محصول نقش مهمی را ایفا می‌کنند. بررسی تغییرات قیمت این مؤلفه‌ها در طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با تغییر قیمت تأمین آن‌ها، سهم آن‌ها نیز در ساختار هزینه تولید آلومینا دستخوش تغییر شده است.

تولید آلومینیوم اولیه از معدن‌کاری عمدتا بوکسیت آغاز می‌شود که عموما، به‌صورت معادن روباز هستند. محصول این معادن با فرآوری بسیار جزئی، (عمدتا شامل آسیاب و خردایش)، به محصولی قابل فروش در بازارهای بین‌المللی تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، بوکسیت آسیاب شده در پالایشگاه‌های آلومینا، به آلومینای خالص تبدیل می‌شود. گفتنی است که عمدتا سنگ بوکسیت، حاوی 40 تا 60 درصد آلومینا است، مابقی بوکسیت را اکسیدهایی شامل سیلیس، اکسید آهن و تیتانیا تشکیل می‌دهد که برای تولید آلومینیوم، حتما باید حذف شوند. تولید آلومینا از بوکسیت به چند روش قابل انجام است و در حال حاضر، روش بایر در سطح جهان شهره است. در این روش ابتدا بوکسیت خرد شده در مخازن تحت فشار توسط محلول سود سوزآور در دمایی نسبتا بالا (عموما بین 200 تا 250 درجه سانتی‌گراد)، با تشکیل ترکیب سدیم آلومینات لیچ می‌شود. پس از انجام عملیات فیلترینگ، محلول حاوی سدیم آلومینات خنک شده تا ذرات آلومینیوم هیدروکسید راسب شوند. ذرات بدست آمده در نهایت کلسینه شده تا آلومینای خالص بدست آید. بدین ترتیب، می‌توان گفت که در تولید آلومینا، انرژی گرمایی و سود سوزآور، در کنار ماده اصلی اولیه یعنی بوکسیت، کلیدی‌ترین عوامل مؤثر در هزینه‌های تولید خواهند بود.

هر چند که مؤلفه‌های گفته شده، همواره بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید آلومینا را در برگرفته است، اما باید اذعان کرد در طول زمان با تغییر قیمت تأمین آن‌ها، سهم آن‌ها در هزینه‌های تولید دستخوش تغیر می‌شود. در صورتی که ساختار هزینه‌ای بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده آلومینا بررسی شود، روشن است که به سهم بوکسیت و سود سوزآور در هزینه تولید در طول 5 سال گذشته افزوده شده است. در مقابل از سهم هزینه‌های انرژی در تولید آلومینا کاسته شده است. در نمودار 1، ساختار هزینه‌ای برای تولید آلومینا براساس اطلاعات بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده آلومینای جهان برای سال‌های 2012 و 2017 نشان داده شده است.

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، در طی 5 سال گذشته، سهم بوکسیت از قیمت تمام‌شده تولید آلومینا افزایش داشته است که اصلی‌ترین دلیل افزایش این امر را می‌توان به افزایش قیمت بوکسیت در سال 2017 مربوط دانست. در عین حال، کاهش قیمت نفت به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت حامل‌های انرژی از هزینه‌های تأمین انرژی در پالایشگاه‌های آلومینا کاست و سبب شد تا سهم انرژی در هزینه‌های تولید آلومینا از 29 درصد به 20 درصد کاهش یابد. سود سوزآور نیز طی این دوره با افزایش قیمت مواجه شد و سبب شد تا سهم آن در تعیین قیمت تمام‌شده آلومینا افزایش یابد.

(نقل از سایت فلزات آنلاین)