• ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 3

ارتباط با ما

دفتر بازرگانی


آدرس

مشهد- خیابان فلسطین12- ساختمان کندو

شماره تماس

05137606552

فکس

05137606553

پست الکترونیک

sales1@petrocaspiansepehr.com

پست الکترونیک(واحد فروش)

commercial@petrocaspiansepehr.com

کارخانه


آدرس

ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی - سایت 3

شماره تماس

06152117310-13

فکس

06152117314

پست الکترونیک

info@petrocaspiansepehr.com

پیام خود را ارسال کنیم