مطالب توسط modir

بازار جهانی سود پرک

براساس نتایج بررسی گسترده بازار آینده (MRFR) سود پرک، نرخ رشد مرکب سالانه، ۹۲/۵ درصد طی دوره ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۷ خواهد بود. این افزایش رشد در صنعت آلومینیوم به دلیل افزایش استفاده از آلومینیوم در صنایع حمل و نقل مشهود خواهد بود. سود پرک در خمیر سفید کننده و صنایع آلی و غیر آلی، نساجی […]

سود پرک در صنعت چرم

فرایند تولید چرم به روش سنتی حدود سه ماه به طول می انجامیده است. سود پرک یا یه صورت مایع آن هیدروکسید سدیم در صنعت چرم سازی پس از پروسه مو زدایی و حذف پشم و پروتئین های غیر الیافی از سطح پوست توسط آهک، طی پروسه چربی زدایی استفاده می شود. در کارخانه های تولید […]